Ремонти и реставрации

Ремонти и реставрации

Центърът предлага ремонтни и реставрационни услуги на всички видове струнни инструменти, извършвани от нашите експерти. Можете да получите приблизителна цена за предвижданата работа при посещението си в Центъра заедно с инструмента или ако ни предоставите детайлни негови снимки по електронен път.

Рекламиране

Рекламата или популяризирането на лютиерството е важен елемент в работата на Центъра. Предлагаме помощ за изграждане и профилиране на вашият професионален образ и продукти чрез организиране на тематично свързани събития в България, Румъния и в други международни прояви, съдействие при създаването на свързаните с това рекламни материали и организираните от Центъра търговски промоционални събития в Русе, Букурещ, Брюксел, Лондон, както и на други подобни международни срещи.

 

Рекламиране

Обучение и обмен

Обучението и обменът на информация са ключови дейности в работата на Центъра. Клиентите могат да пожелаят създаването и провеждането на курс по определена, специфична тема с техническа насоченост или да се включат в подобен курс по интереси, което би им позволило да работят съвместно с други колеги, да обменят с тях своят опит и познания, както и да осъществяват и разширяват своите бизнес контакти. Такива групови занимания се организират в страните от региона, както и други страни- членки на Европейският Съюз при поискване. Гостуващите лектори идват от различни страни и всички те са опитни и професионално доказани лютиери.

 

Оценки

Оценки

Оценката на един стар инструмент е специализирана експертиза, изискваща многогодишен опит и работа в тази професия. По покана на Центъра регулярно ще бъдат организирани и провеждани оценъчни сесии от международно признати експерти, в които ще бъдат разглеждани и оценявани представените за това инструменти. Тази услуга е възможна също така и в някои индивидуални случаи, когато и ако достатъчно информация за инструмента е предоставена предварително.

 

Информация и проучвания

Информацията и проучванията са жизнено важни за успешното продължаване на лютиерството в Европа. Центърът разполага с непрекъснато обогатяваща се библиотека, както и електронна страница, чрез която информацията може да бъде придобивана и разпространявана. Центърът също така е разработил и изследователски проект, съвместно с други международни партньори с интереси към лютиерската професия и акустиката на струнните инструменти.

 

Посетителите и клиентите на Центъра ще могат да получават информация относно предлаганите от него услуги и продукти, фестивали, изложби, конкурси и развитието на лютиерията. Съобщения за търсене и предлагане на работни места за лютиери ще се публикуват също в електронната страница на Центъра, като целта е изучаващите това изкуство млади хора да имат информация за възможни работни места в региона или други страни, при местни или чужди майстори.

Проект ТLC

Дреднаут

Юни 2016 г.
Съществуваща евтина акустична китара тип Dreadnought бе почти напълно преработена по желание на клиент с цел подобряване на нейните акустични качества.
event