Ремонт на китари, сет-ъп и обслужване

22.08.2016

В далечната 1970 г. професионалният майстор – репаратор на китари Хидео Камимото (Hideo Kamimoto) започва писането на малка книжка от типа how-to-do-it (как да го направим), предназначена да допълни и разшири знанията на любители, които поправят и ремонтират китари.

 

Книгата излиза от печат осем години по-късно (Complete Guitar Repair by Hideo Kamimoto, 1978) с включени нови и ревизирани предишни глави с цел покриване на пълният обхват ремонти на китари, със специално внимание към характерните проблеми на различните им типове.

 

Ремонт на китара - Лютиерският център

 

В предговорът на книгата си той пише: „През годините (на моята работа, б.м.) стана съвсем очевидно, че много китаристи всъщност се борят с инструментите си, които са толкова зле поставени (set-up, б.м.) и ремонтирани, та цяло чудо е как те не са се отказали да свирят изобщо. Сигурен съм, че много други, които са се отказали, обвиняват себе си за своята неспособност да овладеят инструмента, докато всъщност самият инструмент е бил виновен“.

 

Боб Езрин (Bob Ezrin), продуцент на Алис Купър, Лу Риид, Пинк Флоид, Кис, Питър Гейбриъл и много други, e пределно ясен че в един запис всичко започва с китарата: „Превъзходният сет-ъп е в центъра на всеки добър, комплексен китарен запис. Адаптерите трябва да са на място, електрониката – колкото може по-чиста и фретборда да не бъзди“.

 

Защо цитираните уважавани източници обръщат толкова голямо внимание на правилният ремонт, добрият (и персонален!) сет-ъп, състояние на китарата, поддръжка и т.н.? Когато една китара (независимо от нейният вид) е правилно ремонтирана и нейният сет-ъп е съобразен с персоналният стил на изпълнителя – тя обикновено показва драматично подобрение на своят тон и лекотата при свирене. Трябва да се чуе промяната – преди и след – за да се осъзнаят ползите, които могат да бъдат извлечени от ръцете на способен майстор-репаратор на китари.

 

Ремонт на китара - Лютиерският център

 

Повечето клиенти в магазините купуват китари с наивното вярване, че инструментите са с правилен сет-ъп и без проблеми, доколкото това е направено във фабриките. Всъщност толкова е необичайно да се намери нов инструмент – в каквато и да е ценова категория! – който е правилно поставен (set-up) дори и за елементарно свирене, че може спокойно да се заключи, че всеки нов инструмент изисква допълнителни настройки и сет-ъп. За съжаление повечето музикални магазини имат ограничени (или никакви) възможности в това отношение и броят на хората, които са в състояние да направят това или дори само да преценят какво е необходимо, е нищожно малък.

 

Поправка, ремонт, сет-ъп, поддръжка и всякакво друго обслужване на китари, в зависимост от техният вид и персоналните потребности на изпълнителя, изисква както знания и опит, така и специализирани за целта инструменти, които са скъпи и не се продават в железариите. Последното много често се подценява и последствията за инструментите от това варират от „приблизителни“ до „трагични“.

 

Ремонт на китара - Лютиерският център

 

Изработката (правенето) на китара и ремонтът на китара са свързани, но в никакъв случай не еднакви – всяко от двете действия изисква специализирани умения и инструменти.

 

За щастие, тези умения са взаимно допълващи се и опитен майстор-репаратор може да прехвърли повечето от своите ремонтни техники и способности във изработката на китара. Производителят на китари обаче, който вече е високо квалифициран, ще открие – вероятно с изненада - че разглобяването на един инструмент и ремонтът или обслужването на неговите части е напълно различно от оригиналната процедурата по сглобяването му.

 

Ремонт на китара - Лютиерският център

 

Кога и колко често трябва да оглеждаме и обслужваме своята китара, как да познаем, че вече е дошло време за ремонт, сет-ъп, корекции по интонацията, релефът на грифа, повърхността на позициите и т.н.? Отговорът на този въпрос е много лесен: не чакайте докато вие забележите проблем – тогава вече е късно (и скъпо...)! Посещавайте регулярно избраният от вас майстор-репаратор, например веднаж на половин година – нека той огледа инструмента, види настъпилите неизбежни промени (от начин на употреба на инструмента, смяна на размер на струни, промяна на стилът на свирене, климатични промени и т.н.) и обсъди с вас възможните действия за корегиране на проблемите (ако има такива). Прегледът на един инструмент и евентуални дребни корекции обикновено не струва нищо или във всеки случай десетки пъти по-малко, отколкото ако проблемите се трупат и вместо веднаж на половин година китарата ви се появи за пръв път в неговото ателие след пет години употреба!..

 

Вероятно звучи парадоксално, но практиката го доказва: колкото по-често посещавате лютиер (или зъболекар) – толкова по-малко плащате!

 

Проект ТLC

Дреднаут

Юни 2016 г.
Съществуваща евтина акустична китара тип Dreadnought бе почти напълно преработена по желание на клиент с цел подобряване на нейните акустични качества.
event