Проектът SkyStrat

Декември 2012 г.

Проектът SkyStrat е разработка по идея и желание на наш клиент за комбиниране качествата на различни типoве електрически китари, обединявайки специфичните им възможности в една обща, още по - богата и гъвкава функционалност.

 

На тази концепция са подчинени всички конструктивни решения, дизайн, избор на вложените материали и компоненти, електроника, начин на изработка, включително финално покритие.

 

Китарата представлява double cut-away, bolt-on-neck конструкция, създадена въз основата на модели на Alembic и Fender, съответно променени съгласно изискванията на клиента. Моделът е уникален и не е предназначен за промишлено производство или търговски цели. Пълните спесификации поместваме по-долу.

 

Тялото представлява троен сандвич от естествено сушено орехово коренище (лице и гръб) и африкански махагон (среда). Двата материала са отделени с троен фурнир (ясен/орех/ясен).

 

  • The Luthiers Centre
  • The Luthiers Centre
  • The Luthiers Centre
  • The Luthiers Centre
  • The Luthiers Centre
  • The Luthiers Centre
  • The Luthiers Centre
  • The Luthiers Centre
  • The Luthiers Centre

 

Изборът на материали за тялото е диктуван на първо място от акустични, и едва след това – от естетически съображения.

 

Честотните характеристики на ореха и махагона са относително близки, но имат своите разлики, с които допълват и обогатяват търсеният от нас тонален баланс на инструмента.

 

Изборът на материал за гриф е логично продължение на същите принципи и съображения.

 

Собствените резонантни честоти на готовите тяло и гриф са прецизно подбрани, комбинирани и постигнати както с оглед на горното, така и за елиминиране на всяка възможност за мъртви точки или вълчи тонове.

 

Грифът и фингърборда са изработени от четвъртично цепен, естествено сушен явор, 22 позиции Stainless Steel Dunlop 6100, лепена глава под ъгъл от 15 градуса, 3 + 3 ключа за настройка.

 

Към момента на изработка на местният пазар не бе открит материал за грифа с търсеното от нас качество, поради което материалът бе закупен от компанията Warmoth, USA, обработен и окомплектован впоследствие в ЛЦ.

 

Пасивната електроника включва 3 адаптера Seymour Duncan (Cool Rails , Hot Rails, Hot Rails), 4 потенциометъра - един за контрол на усилването и три тонкоректора (всичките push-pull), както и 3 трипозиционни превключвателя (on-off-on).

 

Трите превклочвателя определят режимът на работа на адаптерите (single coil/humbucker),както и техните комбинации, a push-pull функцията на потенциометрите – тяхното дефазиране. При всички режими тонкоректорите са активни, което прави възможните тонови комбинации трудно изчислими. Цялостното екраниране на електрониката е изпълнено с медно фолио.

 

Особено внимание е отделено на изчисляване разположението на адаптерите както с оглед естетика (напр. типичният наклон на адаптерът към бриджа), така и по отношение разположението на хармоничните честоти (напр. избегнат четвърти хармоник при адаптерът към грифа и т.н.).

 

Бриджът е Schaller 3 D Chrome 475 Flat Non Tremolo Roller (adjustable spacing, lock). Ключовете за настройка са Schaller Mini Locking Tuner, Chrome.

 

Копчетата на всички потенциометри, капачки на превключвателите и маскиращи плочки около адаптерите са изработени от същият орех. От него са изработени и лицевата плочка на главата на грифа, маскиращата плочка на шиша, плочката за отворът на електрониката на гърба, маскиращата плочка при свързването тяло/гриф с инициалите на собственика, както и позиционните точки на фингърборда.

 

Естествена кост е използвана за лостчетата на превключвателите, за горното прагче (nut), както и за индикиращите точките по копчетата на потенциометрите.

 

Лакът е нитроцелулозен, сатениран. Изключение прави фингърборда, чието покритие е епоксиден лак.

 

Проектът SkyStrat

 

Спесификации:

 

Обща дължина: 960 мм

Дебелина на тялото: 38 мм

Мензура: 647,7 мм (25,5 инча)

Nut: 47 мм

Радиус на фингърборда: Compound, 10/16 инча

Релеф: 0.25 mm (7 позиция)

Монтирани струни: GHS Boomers .10 - .46

Action: Е - 2,0 мм, е - 1,4 мм

Set-up pick-ups: E – 2,0 мм, e – 1,6 мм

 

Видео

Проект ТLC

Дреднаут

Юни 2016 г.
Съществуваща евтина акустична китара тип Dreadnought бе почти напълно преработена по желание на клиент с цел подобряване на нейните акустични качества.
event